Mijn Curriculum Vitae!

 

 


Hans van Leunen

 

Geboren in 1941. Gehuwd. Heeft twee kinderen. Woont in het buitengebied, op 25 kilometer van Eindhoven (NL). Zijn achtergrond is chemie en theoretische natuurkunde. Zijn uiteindelijke studie betrof de fundamenten van de natuurkunde, met name kwantum logica and quaternionische kwantum mechanica. Hans startte zijn carriŤre in 1970 in een ontwikkelingslaboratorium voor hightech elektronische componenten. Hij bleef daar meer dan vijftien jaar. Gedurende die periode bouwde Hans zijn eigen, zeer gespecialiseerde meetapparatuur en gebruikte hij in toenemende mate zelfgeschreven programmatuur voor het aansturen van apparatuur en voor het simuleren van ingewikkelde processen. Als deel van zijn werkzaamheden was Hans betrokken bij de totstandkoming van de ISO en de IEC standaard voor het meten van de optical transfer function (OTF, en zijn modulus de MTF). In 1987 veranderde Hans van baan en sloot zich aan bij een intern technisch software huis.

In die positie nam hij deel aan een aantal zeer grote en complexe softwareprojecten. Daarnaast was hij ook alleenuitvoerder van een aantal projecten die een grote wetenschappelijke diepgang combineerden met een hoge complexiteit. Op deze wijze heeft Hans op harde en indringende wijze kennisgemaakt met alle facetten van het softwareontwikkelvak. Op deze wijze werd Hans een senior, die ervaren heeft wat er bij het ontwikkelen en bouwen van softwaretoepassingen allemaal fout kan gaan en waarom het ook goed kan gaan. Hans wil deze kennis en ervaring graag overdragen. Dit gebeurt op deze site door het weergeven van zijn visie op software architectuur.

 

Sinds Juli 2001 is Hans bij Philips gepensioneerd. In de laatste periode, vanaf 1995, werkte Hans bij een locale halfgeleider producent. Vanaf 1995 to 2004 heeft hij al zijn tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de ingrediŽnten die nodig zijn om een open markt voor ingebedde software componenten te kunnen opzetten. Deze componenten zijn gericht op in middelen beperkte echte-tijd (real-time) systemen. Er zijn daarbij hulpmiddelen gebouwd die op universele wijze de aanmaak, de publicatie en het binnenhalen van formele specificatiedocumenten ondersteunen. Na deze hulpmiddelen volgen nog een aantal hulpmiddelen die op grond van formele specificaties in staat zijn om geheel automatisch skeletten van software componenten en werkende prototypes van op deze componenten gebaseerde systemen te genereren. Deze hulpmiddelen zijn allen in C# geprogrammeerd en werken op platforms, die met .Net compatibel zijn. Van 2004 tot in 2006 werkte Hans aan de automatisering van de expertise van een psychologisch instituut. In 2006 stopte Hans met commerciŽle activiteiten. Vanaf dat moment gebruikt hij zijn vrije tijd voor de studie van wat er gebeurt op het gebied van fundamentele natuurkunde. Dit onderzoek resulteert in een wiskundig test model dat het doel heeft om het fundament van de natuurkundige realiteit te benaderen. Het model introduceert nieuwe wiskunde en nieuwe natuurkunde.


Scitech Home

Home Page


Dutch

Geschriften

 

† Sinds 1983 is Hans actief lid van de gebruikersvereniging van HP computers. In de eerste twaalf jaar was hij voorzitter. Sinds enige tijd is Hans erelid. In de loop van de tijd heeft deze vereniging vele vormen en vele namen gehad. Op dit momentmoment heet de vereniging: Interex Netherlands. De URL is: http://www.interex.nl/

 

†† Hans is† lid van diverse discussiegroepen in LinkeIn

reseachgate†Hans is actief in ReasearchGate.