Welkom op de scitech site!

 

Deze pagina is vernieuwd op 26 april 2016

 

De eigenaar van deze site is een zelfstandig onderzoeker. Tot in 2001 was hij een senior software systeemarchitect in een bedrijf, dat zich bezighoudt met het fabriceren van hardware componenten. Deze site wordt door hem gebruikt om zijn visie op systeemarchitectuur en met name softwarearchitectuur weer te geven. Bezoekers worden uitgenodigd om deze visie en de behandelde concepten kritisch te bekijken en deze eventueel met hun eigen inzichten te corrigeren.

 

Een tweede activiteit betreft het volgen en becommentariëren van de ontwikkelingen op het gebied van fundamentele natuurwetenschap.

 

Mijn overtuiging (SW):
"De te verwachten trend in de richting van softwarecomponenten zal tenslotte uitmonden in een succesvolle technologie. Deze technologie zal de hoge graad van hergebruik opleveren, waar de wereld al tijden op wacht."

 

Mijn overtuiging (kwantum mechanica):

“Het holografisch principe en de Bekenstein bound zijn waarschijnlijk eigenschappen van een oneindig dimensionale Hilbertruimte, welke als veld de quaternionen gebruikt. Ook relativiteit is in deze Hilbertruimte terug te vinden.”

 

Trefwoorden (SW):

Architecture; reuse; CBD; component based development; COM; object-oriented; IDE; resource restricted real-time embedded applications; XMI; XML; repositories

 

Trefwoorden (wetenschap):

Fundamentele natuurwetenschap;kwantum logica;kwantum mechanica;quantum gravity;ontspruitende ruimte-tijd;

 

 

Documenten en presentaties(download)

Html

De softwarebouwers bakken er nog niets van

Hoe houden we onze leefomgeving beheersbaar

Beheersbaarheid

Overdraagbare feiten

Digitale dekmantel

De termijngekte

Schijngeld

Golvende wetenschap

Psychoanalyse

 

Het Hilbert boek

Essenties van het Hilbertboekmodel

Bewegingsvergelijkingen voor kwanten

Oorzaak van het zwaarteveld

 

Hoe hersenen werken

De logica van de natuur

De wereld in een dubbelbeeld

De scheppingsmanager

Evolutionaire scheppingskracht

Spin

Kruimelige tijd

Wat we te weten kunnen komen

Hoe de wereld werkt

Kwantumlogica

Getallen

Over sofware architectuur

De softwarebouwers bakken er nog niets van

Hoe houden we onze leefomgeving beheersbaar

Beheersbaarheid

Overdraagbare feiten

Digitale dekmantel

De termijngekte

Schijngeld

Golvende wetenschap

Psychoanalyse

 

Hoe hersenen werken

De logica van de natuur

De wereld in een dubbelbeeld

De scheppingsmanager

Evolutionaire scheppingskracht

Spin

Kruimelige tijd

Wat we te weten kunnen komen

Hoe de wereld werkt

Een ander zicht op natuurkunde

 

U wordt vriendelijk verzocht om Uw eigen mening te geven

 

U kunt beslissen om een of meer van de bovenstaande documenten op te halen. Indien U deze informatie gebruikt, dan verzoek ik U, om daarbij naar deze website te refereren.

 

Enkele van de PowerPoint presentaties bevatten notities. Het kan nuttig zijn om de betreffende presentatie, voordat U hem bekijkt, af te drukken met de optie dat ook de notities afgedrukt worden.


Scitech Home

 Home Page

CV

Hans van Leunen


English

SW Technologie