Science and Technical Applications

This page is renewed on April 29, 2016

 

 

 

Crypts-of-Physics
 (krochten van de natuurkunde)

 

 

viXra

e-prints

 

 

 

 

e-physics

 

Het Hilbertboekmodel

Schets van het Hilbert Boek Model 

wise traveler.bmp

slide show

   English

 

This is the homepage of The Workshop for fundamental scientific deliberations and technical applications.


   Dutch

 

Dit is de startpagina van de website voor gedachten over fundamentele wetenschap en technische toepassingen.

 

Free software sourcecode pool

A large pool of free sourcecode written in C# is available in this site

 

 

 

 

English:

This is a one-man activity that is managed by an experienced scientist and software expert: J.A.J. (Hans) van Leunen. Hans is knowledgeable in physics, mathematics, and chemistry and has gained a broad view on software architecture.

Dutch:

Deze site wordt verzorgd door een ervaren wetenschapper met diepgaande kennis op natuurkundig, wiskundig en scheikundig gebied en een brede kijk op software architectuur: Ir J.A.J. (Hans) van Leunen.

 

 

 

English:

Hans has an academic degree in physics and he has more than 25 years experience with complex scientific and technical programming.

Dutch:

Hans heeft een academische graad in natuurkunde en hij heeft ruim 25 jaar ervaring met het bouwen van complexe software met een hoge mate van technische en wetenschappelijke diepgang.

 

 

 

English:

Subjects:
1. Fundamental physics; emerging gravity; quantum spacetime
2. Reducing software complexity; modular software generation; repositories, software architecture; embedded applications.

Dutch:

Onderwerpen:
1. Fundamentele natuurkunde; ontspruitende zwaartekracht; gekwantificeerde ruimte-tijd.
2. Het reduceren van de complexiteit van software; modulaire software ontwikkeling; software architectuur; ingebedde software.

 

 

Beschrijving: C:\web\NewWebSite\index_bestanden\image001.jpg

 

 

 

 

 

Hans is an honoured member of Interex and he is active in LinkedIn, ResearchGate and Science2.0

 

Beschrijving: https://www.researchgate.net/images/public/profile_image_my_profile_big.png

 

 

 

 

 

info@scitech.nl